معرفی صندوق قرض‌الحسنه قائم (عج) دامغان

به نام خالقی که برای قرض الحسنه پاداش پرارزشی قرار داد

پیامبر خدا(ص) درود الهی بر او و خاندانش باد فرمود:

« هر آنکه صبح گاهان چون زندگی آغازد ولی اندیشه مصمم در کار و گرفتاری مسلمانها و رفع نیاز آنان نداشته باشد او مسلمان نیست.»

چنین است که اهل ایمان بزرگترین دل مشغولیشان خدمت به مسلمانان است تا چون فردای قیامت در معرض سوال قرار گیرند که شما با آن همه نعمتی که از ما داشته اید در کار مسلمانها چه هنری کرده اید پاسخی هر چند خرد داشته باشند که خدایا ما می دانستیم آنچه را که تو در حیات دنیوی به ما ارزانی داشته بودی تنها تنها متعلق به ما نبود بلکه حق ما در کنار حقوق مسلمانها بود و تو فرموده که برای خدا و رسولش و خویشاوندان و گرفتاران و درراه ماندگان و یتیمان و ... و در رده آنها چیزی هم برای خود ما است که اگر آن را به صدقه بدهیم موجب رضای تو خواهد بود و معلوم که حق دیگران را نمیتوانستیم ببخشیم یا خود بخوریم پس آنچه در توان داشتیم به فرمان تو به جا آوردیم.

اگر چه این دستورالعمل برای تمام زمانها و مکانها هست و هیچ استثنایی ندارد، اما وقتی ضرورتر مینماید که تو باید از حق شخصی خود نیز بگذری یعنی تنها قرص نانی را که داری با وجود نیازمندی، نیازمندتر از خودت ببخشی. همان کار که فرزند ابی طالب بر او و خاندانش درود باد انجام داد.

به روزگاری پیشتر از این ، این ضرورت جماعتی از مومنان را بر آن داشت تا در کار مردم اندیشه ای کنند و آن گروه سخت نیازمند بودند و به چیزی دسترسی نداشتند یاری نمایند. و درست در شرایطی که اولا بانک ها این گروه مردمان را بدلیل نداری به حساب نمی آوردند و ثانیا ربا خواران حرام روزی، بخاطر چند دینار، خون مردم را می مکند پس از آنچه خدا علی اعلا به آنان بخشیده بود، دست مایه ای ساختند ودر طلب رضای حضرتش ذخیره ای را پدید آوردند و نام آرا "صندوق قرض الحسنه" نهادند و به زیور نام پربرکت و نجات بخش مولایشان صاحب الزمان (عج) مزین نمودند ودر آن کمر به خدمت مردم بستند. خداوند خیرشان را در دنیا و آخرت افزون سازد و به این صورت صندوق قرض الحسنه قائم (عج) پدید آمد. ودر کار دستگیری مردم ناتوان شد نه آنکه بنام اولیای خدا خون خلق خدا را با سودهای کلان و عناوین فریبنده در شیشه کنند.

اینک قریب به 40 سال از عمر این صندوق می گذرد و در طول این سال ها پیوسته در انجام آنچه را که وجهه همت خود ساخته بوده است به سختی کوشیده و فراز و نشیب ها را بیاری خدایش سر نهاده است در این میان سهم فقید سعید حاج نصرالله شهابی از این خیرات و مبرات و عمل خداپسندانه فراموش کردنی نیست پس خدا علی اعلا و او را و تمامی آنان را که چون او می اندیشیدند در بهشت جاودان خویش جایگاه دهد.

وَ اَحَلَّ اللهَ البَیعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا (سوره بقره، آیه 275)